Links

Schoolplan – elke school schrijft elke 4 jaar een schoolplan waarin staat wat er ontwikkeld wordt, wat de plannen zijn. 

Schoolgids – jaarlijks brengen we een schoolgids uit. In kalendervorm wordt die uitgedeeld aan kinderen en op de site staat een officiële versie die iedereen kan downloaden 

Tevredenheidsonderzoek – Tweejaarlijks wordt er onder de leerlingen en de ouders een tevredenheidsonderzoek uitgezet. Zie hier het onderzoek van 2021 2022. De scores waren over het algemeen heel positief maar er zitten ook zeker wat punten tussen die onze aandacht verdienen.

Pestprotocol – in dit protocol staat beschreven hoe we zorgen dat iedereen zich veilig voelt op school. 

Aanvraagformulier extra vakantieverlof u kunt met dit formulier verlof aanvragen voor extra vakantieverlof. 

Aanvraagfprmulier verlof gewichtige omstandigheden – u kunt met dit formulier verlof aanvragen voor officiële gebeurtenissen, zoals trouwen, overlijden en ernstige ziekte.

Luizenprotocol – op deze manier helpen wij de ouders om de luizen te lijf te gaan! 

Aanmeldformulier – met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de gemeentelijke inschrijvingsprocedure. 

informatiefolder CITO – in deze folder staat op een rijtje hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen.

School Ondersteunings Profiel – SOP – de 10e Montessorischool De Meidoorn 2022-2025 – In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

Traktatiewaaier – suggesties voor een gezonde traktatie van de Gemeente Amsterdam

Brief van Theo Hooghiemstra – bestuurder van AWBR, over de ernst van het leerkrachtentekort is en wat AWBR, de andere schoolbesturen en de gemeente eraan doen.

AWBR –  de website van het bestuur waaronder wij vallen, samen met 17 andere openbare basisscholen.

Scholen op de Kaart – deze site biedt allerlei informatie over onze school.

Inspectie – op de site van de Onderwijsinspectie vindt u informatie over hoe wij het doen als school en hoe onderwijs in Nederland georganiseerd is.

Montessori – op de website van de Nederlandse Montessorivereniging vindt u informatie over Montessorionderwijs.

Passend Onderwijs – op deze site leest u hoe de zorg voor kinderen binnen het basisonderwijs in Amsterdam georganiseerd is.

TSA  – via deze site kunt u zich inschrijven voor de tussenschoolse activiteiten die wij organiseren op onze school.

Voorschool en voorschool – via deze linken kunt u in contact komen met onze voorschool die door AKROS georganiseerd wordt.

Watjijwilt – alle vacatures van scholen aangesloten bij de AWBR

 

Externe partijen waar we graag mee samenwerken

Intraverte – Het is mogelijk om bij ons op school na schooltijd begeleiding van Intraverte te krijgen. Deze organisatie helpt kinderen die bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Zij helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging! Wij hebben goede ervaringen met Intraverte tot nu toe. U kunt meer lezen via deze link.

Groep 3-8 korte dagelijkse schrijf- en leesopdrachten op deschoolschrijver.nl

Groep 1-8 gratis luisterboeken bij de Biebonline

Groep 5-8 luisterboek en prentenboek downloaden “Sempeta wil maar 1 ding”

Groep 4-8 deze site bevat dictees, maar ook veel leuke spelletjes – www.spellingoefenen.nl 

Groep 1-6 De voorleeshoek – de leukste verhalen voorgelezen door Anouk. Nu tijdelijk gratis beschikbaar ivm het coronavirus

Op de site van Squla kun je oefenen met begrijpend lezen of oefenen met de Nederlandse taal

Op spelling.nl staat veel informatie rondom spelling. Vrijwel ieder aspect wordt behandeld. Zo is er veel informatie te vinden rondom werkwoorden, weetwoorden, grammatica en ontleden.

Groep 4-8 op deze website kunnen de afzonderlijke tafels van 1 t/m 12 geoefend worden – tafels oefenen

Rekenen oefenen op Squla – getallen herkennen, leren optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Rekenen oefenen loont!

Puzzelachtige reken-wiskundeopgaven in deze corona-rekenpuzzel

Groep 1-8 Theatertips voor thuis van De Krakeling, om zelf te doen en online te kijken

Groep 2-5 Lentehappertje – knutselopdracht over de lente met vragen

Groep 1-4 Kleur op je wangen – Youtube kanaal van Anne, moeder van school en TSA aanbieder

BEVO MB week 1 leuke opdrachten van juf Hester

BEVO TB week 1 leuke opdrachten van juf Hester

BEVO BB week 1 leuke opdrachten van juf Hester

BEVO MB week 2 leuke opdrachten van juf Hester

BEVO TB week 2 leuke opdrachten van juf Hester

BEVO BB week 2 leuke opdrachten van juf Hester

BEVO MB week 3 leuke opdrachten van juf Hester

BEVO TB week 3 leuke opdrachten van juf Hester

BEVO BB week 3 leuke opdrachten van juf Hester

BEVO MB week 4 leuke opdrachten van juf Hester

BEVO TB week 4 leuke opdrachten van juf Hester

BEVO BB week 4 leuke opdrachten van juf Hester

BEVO MB week 5 leuke opdrachten van juf Hester

BEVO TB week 5 leuke opdrachten van juf Hester

BEVO BB week 5 leuke opdrachten van juf Hester

TheaterThuis – Theater de Krakeling geefttips om thuis met theater bezig te zijn: dingen om te doen, te maken of inspiratie op te doen. Stimuleer je verbeelding!

Op de site van Fawaka ondernemersschool staan leuke thuisopdrachten voor kinderen en jongeren.

Groep 5-8 lessen en filmpjes van SamSam over hoe kinderen wonen over de wereld

Groep 5-8 ZapLive Extra – filmpjes en lessen van bijv Freek Vonk, André Kuipers, KrissKross, Klaas &Daan

Groep 1-8 Schooltv – een videodatabase, gevuld met educatieve en informatieve videoclips, filmpjes, fragmenten, liedjes, animaties, lesvideo’s en nog veel meer

Leren over natuur en duurzaamheid vanuit huis kan met deze tips en inspiratie van ANMEC

Maak (samen met je vader of moeder) je eigen wormenhotel. Kijk hier hoe je dat moet doen en kijk hier voor filmpje Klokhuis.

Groep 3-8 volg onze eigen meester Kasper op instagram: gymmeester.kasper

Groep 1-4 Club van relaxte moeders – 24 binnenspeel-ideeën van #tantezjos

Groep 5-8 zapp warming up – bewegen

Groep 2-8 fitlala dansles – dansen

Groep 1-6 yogales voor kinderen – yoga

Groep 1-8 document met allerlei links, met dank aan juf Astrid – bewegen algemeen

Binnen en buiten bingo een leuke beweegactiviteit voor binnen en buiten

Groep 1-8 De De Verrijkingskalender – opdrachten voor iedereen die iets verder door wil denken

Groep 1-8 De De Verrijkingskalender Corona 2 – opdrachten voor iedereen die iets verder door wil denken

Groep 1-8 De De Verrijkingskalender Corona 5 – opdrachten voor iedereen die iets verder door wil denken

Groep 1-2 De Verrijkingskalender voor kleuters

Groep 1-2 De Verrijkingskalender voor kleuters

Langzame knikkerbaan – creatieve opdracht van juf Arianne

Denksleutels bij thema bloemen

Praktische tips voor thuisonderwijs https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php

Aanmeldformulier voor Thuisles Student van Urban Talentz