Links

AWBR –  de website van het bestuur waaronder wij vallen, samen met 17 andere openbare basisscholen.

Scholen op de Kaart – deze site biedt allerlei informatie over onze school.

Inspectie – op de site van de Onderwijsinspectie vindt u informatie over hoe wij het doen als school en hoe onderwijs in Nederland georganiseerd is.

Montessori – op de website van de Nederlandse Montessorivereniging vindt u informatie over Montessorionderwijs.

Passend Onderwijs – op deze site leest u hoe de zorg voor kinderen binnen het basisonderwijs in Amsterdam georganiseerd is.

TSA  – via deze site kunt u zich inschrijven voor de tussenschoolse activiteiten die wij organiseren op onze school.

Voorschool en voorschool – via deze linken kunt u in contact komen met onze voorschool die door AKROS georganiseerd wordt.

Schoolplan – elke school schrijft elke 4 jaar een schoolplan waarin staat wat er ontwikkeld wordt, wat de plannen zijn. 

Schoolgids – jaarlijks brengen we een schoolgids uit. In kalendervorm wordt die uitgedeeld aan kinderen en op de site staat een officiële versie die iedereen kan downloaden 

Pestprotocol – in dit protocol staat beschreven hoe we zorgen dat iedereen zich veilig voelt op school. 

Aanvraagformulier extra vakantieverlof u kunt met dit formulier verlof aanvragen voor extra vakantieverlof. 

Aanvraagfprmulier verlof gewichtige omstandigheden – u kunt met dit formulier verlof aanvragen voor officiële gebeurtenissen, zoals trouwen, overlijden en ernstige ziekte.

Luizenprotocol – op deze manier helpen wij de ouders om de luizen te lijf te gaan! 

Aanmeldformulier – met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de gemeentelijke inschrijvingsprocedure. 

informatiefolder CITO – in deze folder staat op een rijtje hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen.