Tussenschoolse Activiteiten

Vanaf schooljaar 2016 – 2017 bieden wij een gevarieerd tussenschools programma. In plaats van een normale “overblijf” kunnen de kinderen zich opgeven voor verschillende activiteiten, zoals yoga, programmeren, koken en nog veel meer. De Huiskamer is een vast onderdeel van de TSA. In de Huiskamer hoeven de kinderen niks. Ze kunnen er relaxen, hangen met vrienden, een boek lezen of een spelletje doen. De kinderen eten hun boterham in de klas onder leiding van hun leerkracht en gaan om twaalf uur naar een andere locatie binnen of buiten de school voor de gekozen activiteit.

Het jaar is verdeeld in drie TSA blokken, de betaling loopt per incasso.Voorafgaand aan elk blok krijgt u een uitnodiging om uw kind in te schrijven. De TSA wordt met kinderen, team en ouders geëvalueerd en verbeterd waar nodig en mogelijk. Suggesties, opmerkingen of vragen kunt u mailen naar tsa@10emeidoorn.nl.

Alles over de TSA leest u op de TSA website. Op deze site leest u ook hoe uw kind zich kan inschrijven en antwoord op de veel gestelde vragen.

De lunchtijd op onze school is onderwijstijd. Dat wil zeggen dat het eten gecombineerd wordt met onderwijsactiviteiten die gerelateerd zijn aan vak- en ontwikkelgebieden binnen het basisonderwijs. Deze activiteiten dragen bij aan het behalen van de kerndoelen. De activiteiten tijdens de lunch zijn een integraal onderdeel van ons onderwijsaanbod. Uiteraard zijn de activiteiten van dien aard dat ze goed te combineren zijn met het eten.