Montessori

De pedagogische aanpak op onze school is gebaseerd op de principes van Maria Montessori. In de onderbouw werken de kinderen veel met specifieke Montessorimaterialen zoals letters en cijfers van schuurpapier. Vanaf groep 3 worden ook andere lesmethoden gebruikt. De gekozen methoden passen goed in de doelen van het Montessorionderwijs en sluiten aan bij de wettelijke leerdoelen.

Hierbij staan voorop:

  • ontwikkeling van de zelfstandigheid van het kind
  • ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid
  • werken in heterogene groepen
  • respect voor de ander

Het kind staat op onze school centraal en dat brengt met zich mee dat wij kiezen voor vooruitgang, voor modernisering op alle gebieden (taal, rekenen, zaakvakken, leergebiedoverstijgende zaken etc.) passend bij een ‘eigentijdse’ openbare Montessorischool.

Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de groep. Zo ontstaat er een natuurlijke sociale omgeving waarin jongere kinderen van oudere kinderen kunnen leren.

In de onderbouw zitten kinderen van groep 1 en 2.
In de middenbouw zitten kinderen van groep 3 en 4.
In de tussenbouw zitten kinderen van groep 5 en 6.
In de bovenbouw zitten kinderen van groep 7 en 8.

Als de kinderen ’s morgens de school binnenkomen krijgen ze een hand. Ook bij de klas begroet de leerkracht de kinderen persoonlijk. Eén keer per week mag u als ouder een kwartiertje de klas in komen om het werk van de kinderen te bekijken (van 8.15 – 8.30 uur).

150 jaar geleden werd Maria Montessori geboren. Ter gelegenheid hiervan maakte BrightVibes een prachtige film over Maria Montessori en haar inspirerende leven. Zie hieronder.

 

Zie, geniet en deel.

Geplaatst door AVE.IK op Donderdag 2 juli 2020