Voorschool

Voorschool

Wat is een voorschool?

Op De Meidoorn kunnen peuters gebruik maken van de voorschool. Een voorschool is een vorm van peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar waar met een educatief programma wordt gewerkt. Dit betekent dat peuters in hun spel zó gestimuleerd worden, dat ze zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Zelf initiatieven nemen en zelfredzaamheid vergroten staan hierbij centraal. Onze voorschool wordt georganiseerd door AKROS. Om organisatorische redenen is de voorschool dit jaar niet in ons pand gevestigd maar een paar huizen verderop in de Chasséstraat op nummer 91. 

Wat doen we op een voorschool?

Een educatief programma biedt kinderen houvast: kinderen weten wat ze kunnen verwachten. Kinderen kunnen naar hartenlust spelen in de verschillende speelhoeken. Ze knutselen, maken muziek, lezen samen prentenboeken en nog veel meer. Op een groep zitten maximaal 12 kinderen met twee pedagogisch medewerkers, zodat er voldoende aandacht en begeleiding voor ieder kind is op zijn/haar niveau. Op voorschool de Meidoorn werken we met het programma Puk & Ko.

Educatief programma Puk & Ko

Puk & Ko is een totaalprogramma voor peuters. De taalontwikkeling staat voorop, maar ook sociaal communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen komen aan bod. De activiteiten in Puk & Ko zijn verdeeld over tien thema’s die passen bij de belevingswereld en ervaringen van peuters. Info: www.pukenko.nl.

Samenwerking voorschool en basisschool

De voorschool werkt nauw samen met de basisschool. Beiden werken met hetzelfde educatieve programma, zodat er sprake is van een doorgaande leerlijn. Basisschool De Meidoorn biedt Montessori onderwijs. Op de voorschool worden daarom ook Montessori elementen toegepast om deze leerlijn te versterken.

Samenwerking met ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol op de voorschool. Er wordt regelmatig met u gesproken over hoe het met uw kind gaat. U wordt op de hoogte gehouden van het programma op de voorschool en er zijn mogelijkheden om een dagdeel mee te draaien. Ook wordt u uitgenodigd om – onder begeleiding van een Oudercontactmedewerker – mee te doen met VVE Thuis: een programma om activiteiten, gekoppeld aan het thema op de groep, met uw kind thuis te doen. Info: VVE thuis.

Openingstijden

Voorschool AKROS De Meidoorn is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 – 13.30 uur.

Kosten en toeslagen

Voor voorscholen gelden dezelfde tarieven als voor kinderopvang. U kunt een inkomensafhankelijke toeslag in de kosten krijgen via de Belastingdienst (2 – 4 jaar) of Gemeente Amsterdam (2,5 – 4 jaar). AKROS kinderopvang helpt u op weg met het tijdig regelen van de financiering.

Informatie, rondleiding en aanmelding

Voor informatie, rondleiding, direct aanmelden kunt u contact opnemen met AKROS kinderopvang.

AKROS kinderopvang
Balboastraat 20 B-4
1057 VW Amsterdam
020 – 261 05 09
voorschool@akros-amsterdam.nl
www.akros-amsterdam.nl