Verlof & Verzuim

Elk kind kan vanaf de dag dat het vier jaar is geworden naar school. Vanaf het vijfde jaar is het kind leerplichtig. Het kind mag dan niet zonder toestemming afwezig zijn. 

Verlof

De school kent twee soorten verlof: 

  1. verlof wegens gewichtige omstandigheden (trouwen, overlijden, ernstige ziekte of andere belangrijke speciale redenen). Hiervoor kunt u gebruik maken van dit formulier.
  2. extra vakantie verlof (als het gezin op geen enkel ander moment in het schooljaar 2 weken aaneengesloten op vakantie kan door werkomstandigheden). Hiervoor moet dit aanvraagformulier worden ingediend bij de directie.

 Verlof aanvragen doet u met de formulieren die in de hal hangen. U kunt de formulieren inleveren bij de administratie, graag ruim van tevoren, zeker bij extra vakantieverlof. De directie beoordeelt bij 10 dagen of minder of het verlof toegekend of geweigerd wordt. Bij meer dan 10 dagen beoordeelt de leerplichtambtenaar. In dat geval moet de verlofaanvraag tenminste 8 weken van tevoren worden ingediend.  

Verzuim

Te laat komen

De lessen starten om 8.30 uur, dus het is de bedoeling dat uw kind dan in de klas zit. Als uw kind te laat komt, mist het informatie en stoort het de andere kinderen en de leerkracht. Daarom is het belangrijk om op tijd te zijn. De leerkrachten noteren het als uw kind te laat komt. Bij herhaaldelijk te laat komen krijgt u een brief om u erop te wijzen dat uw kind lestijd mist. Mocht het daarna nog niet goed gaan, dan nodigen we u uit voor een gesprek om te kijken wat we gezamenlijk kunnen doen om te zorgen dat uw kind elke dag op tijd op school komt. Bij hardnekkig verzuim informeren wij de leerplichtambtenaar zoals de wet ons voorschrijft. De leerplichtambtenaar nodigt u vervolgens uit voor een gesprek. 

Ziekmelden

Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school komen, wilt u dat dan vóór 8.15 uur telefonisch melden aan school (tel.nr: 020 – 6160106)? U krijgt dan Rob (conciërge) of Dieke (administratrice) aan de telefoon. 

Als we uw kind missen en we hebben niets van u gehoord, dan bellen wij u om te horen wat er aan de hand is. 

Noodnummer 

De schooltelefoon loopt via de glasvezelkabel. Heel soms is er een storing en zijn we niet bereikbaar via het vaste telefoonnummer. In dat geval kunt u ons noodnummer bellen: 06-83018718. Deze mobiele telefoon is normaliter niet in gebruik en wordt alleen ingeschakeld als we niet op een andere manier te bereiken zijn.