Ondersteuning ouders

Oudercontact

Samen met alle scholen van ons bestuur AWBR bieden wij ouders de volgende vijf zekerheden:

 • AWBR-scholen communiceren open, effectief en transparant. Dat doen wij regelmatig en op basis van respect en vertrouwen.
 • Onze leerkrachten brengen de ontwikkeling van uw kind regelmatig in kaart en bespreken dit met u.
 • Onze scholen staan voor de uitgangspunten van het openbaar onderwijs
 • School en ouders delen de verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van uw kind.
 • De eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs aan uw kind ligt bij de schoolleiding.

Wij vinden het van groot belang dat de ouders een goed contact met de leerkrachten, de bouwcoördinatoren en de directie hebben. Ouders kennen hun kind het beste. Samen zorgen we voor een goede schooltijd voor uw kind.Eenmaal per week is er een inloopochtend, dan mogen ouders tussen 08.15-08.30 uur de klas in om te kijken naar waar hun kind mee bezig is. Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de leerkracht van hun kind voor een gesprek na schooltijd.

We verwachten van ouders dat zij minimaal drie keer per jaar op uitnodiging op school komen om over hun kind te praten. Dit gebeurt tijdens de tienminuten-gesprekken. Bij het 1e gesprek krijgen de kinderen geen verslagboekje mee. Bij de twee andere tienminuten-gesprekken zal een schriftelijk verslag de leidraad van het gesprek vormen. U ontvangt ongeveer een week vóór dit gesprek het verslag over de vorderingen van uw kind.

Elke week ontvangt u een nieuwsbrief met belangrijke informatie en verhalen over wat er gebeurd is. We geven enkele malen per jaar een digitale schoolkrant uit. En in de loop van dit schooljaar zullen we een app introduceren waarmee u op een snelle en makkelijke manier met de leerkracht en school kunt communiceren.

We kunnen ook de hulp van ouders goed gebruiken. Bijvoorbeeld bij het bemensen van de bibliotheek, of lezen met individuele kinderen, of voorlezen aan de klas. Maar ook bij de organisatie van feesten, sportdagen en de tussenschoolse activiteiten (TSA) of de begeleiding van excursies en schooltuinbezoek.

Ondanks de informatie die wij verstrekken via de nieuwsbrief, de schoolgids of de website, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan alle teamleden.

OuderKindAdviseur (OKA)

De ouder- en kindadviseur helpt u met alle vragen en zorgen over opgroeien en opvoeden. Denk hierbij aan slaap- en eetproblemen, vragen over de gezondheid, pubergedrag en veilig gebruik van internet. Het maakt niet uit waar u mee zit, want u kunt voor bijna alles bij de ouder- en kindadviseur terecht.

De ouder- en kindadviseur:

 • ondersteunt ouders en leerlingen bij opvoed- en opgroeivragen; hij of zij werkt gezinsgericht en kan een afspraak maken op school, thuis, op een Ouder- en Kindcentrum (OKC) of op een andere locatie in de wijk;
 • participeert in de interne zorgstructuur van de school, neemt deel aan het Zorgbreedteoverleg en heeft overleg met de intern begeleider;
 • werkt nauw samen met de intern begeleider en de leerkrachten als zij advies en ondersteuning vragen bij het zorgbeleid van de school of een hulpvraag hebben over een leerling;
 • zorgt, als er toestemming is van ouders, voor terugkoppeling aan de school over hulptrajecten, zodat de school kan bepalen wat daarvan eventuele gevolgen zijn voor het onderwijsprogramma;
 • maakt deel uit van ouder- en kindteams waarin expertise aanwezig is op het gebied van verstandelijke beperkingen en (geestelijke) gezondheid; deze expertise wordt ingebracht door de andere ouder- en kindadviseur, jeugdartsen, -verpleegkundigen en -psychologen in het team
 • schakelt, in overleg met ouders, specialistische hulp in als dat nodig is
 • roept de hulp in van Samen DOEN in de buurt bij gezinnen met meervoudige problematiek, die niet zelfredzaam zijn.

U vindt de adviseur ook bij ons op school. U kunt gewoon op haar afstappen, of bellen voor een afspraak. Onze OKA heet Roos Beereboom. Roos is elke dinsdagochtend aanwezig op school om al uw vragen te beantwoorden. Komt het dinsdagochtend niet goed uit? Dan is zij ook te bereiken op telefoonnummer 06-40022246 of via r.beereboom@oktamsterdam.nl.

 

OuderContactMedewerker (OCM)

Fatma Kayan Is de Oudercontactmedewerker van de voorschool en de onderbouw. Zij werkt zowel voor de Meidoorn als de St. Janschool en de Tuimelaar. Zij is er voor u. Hieronder leest u wat u van haar kunt verwachten.

 • informatie over hulp- en dienstverlenende instanties
 • cursussen en activiteiten in de buurt met betrekking tot uw kind en uw zelf als ouder.
 • informatieve bijeenkomsten over de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen vaak in samenwerking met de Ouder Kind Adviseur
 • maandelijkse ouderinloop om gezellig onder het genot van een kop koffie of thee met anderen ouders in contact te komen. Om te kunnen praten over ouderschap of andere zaken die u graag zou willen bespreken.
 • ouder en kind activiteiten in de voorschool om u inzicht te geven over de ontwikkeling van uw kind.
 • een luisterend oor voor uw vragen over schoolzaken en/of andere zaken die u graag zou willen bespreken.

Op de volgende dagen wordt er een ouderinloop georganiseerd in Chassé, Chasséstraat 91. U bent van harte welkom!

Di 15. januari 2019, 08:30 – 10:30 uur
Di 5. maart 2019, 08:30 – 10:30 uur
Di 9. april 2019, 08:30 – 10:30 uur
Di 7. mei 2019, 08:30 – 10:30 uur
Di 18. juni 2019, 08:30 – 10:30 uur

Pak je kans – hulp bij schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten voor uw kinderen.

Scholierenvergoeding

Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het geld ook gebruiken voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en papier voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles.

 • U krijgt € 216,- per jaar per kind op de basisschool.
 • U krijgt € 325,- per jaar per kind op de middelbare school.

Gratis laptop of tablet basisschool

Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen.

Ook voor uw kind op de middelbare school kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen.

 Reiskostenvergoeding middelbare school

U krijgt € 250,- per jaar als uw kind 3 zones of meer met het openbaar vervoer moet reizen naar de middelbare school.

Aanvragen regelingen Pak je kans

U vindt alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op de website: http://www.amsterdam.nl/pakjekans. Of vraag op school naar meer informatie over de regelingen. Als u niet weet wie u kan helpen met aanvragen, ga dan naar de meester of juf van uw kind.