Schooltijden & vakanties

Schooltijden

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

 • ochtend van 8.30  tot 12.00 uur
 • middag van 13.30  tot 15.15 uur

woensdag:

 • ochtend van 8.30 tot 12.30 uur

De voordeur gaat om 8.15 uur open.

Voor de ouders die kinderen op beide locaties hebben, dus een kind in de OB en een kind in een andere bouw, gelden iets ruimere tijden. De broertjes en zusjes in de MB-TB-BB moeten om 08.30 op school zijn maar mogen vanaf 08.10 naar binnen. De kleuters mogen tot 08.45 gebracht worden vanaf 08.15, een half uur inlooptijd dus.

Ook bij het ophalen hanteren we voor die ouders ruimere tijden. We moeten nog even kijken hoe het uitpakt. Omdat het maar om een beperkt aantal gezinnen gaat, zullen we ons best doen om op maat tegemoet te komen aan de logistieke mogelijkheden. Het streven blijft wel om de MB-TB-BB kinderen om 08.30 te laten starten, omdat we anders niet voldoen aan de verplichte schooluren.

Vakanties

 • Herfstvakantie – maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022
 • Kerstvakantie – maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie – maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2023
 • Paasvakantie – vrijdag 7 tot en met maandag 10 april 2023
 • Meivakantie – maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023
 • Hemelvaart – donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
 • Pinksteren – maandag 29 mei 2023
 • Zomervakantie – maandag 24 juli tot en met vrijdag 1 september 2023

Studiedagen

alle leerlingen vrij

 • Woensdag 5 oktober 2022
 • Vrijdag 24 februari 2023
 • Vrijdag 21 juli 2023