Schooltijden & vakanties

Schooltijden

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

 • ochtend van 8.30  tot 12.00 uur
 • middag van 13.30  tot 15.15 uur

woensdag:

 • ochtend van 8.30 tot 12.30 uur

De voordeur gaat om 8.15 uur open.

Voor de ouders die kinderen op beide locaties hebben, dus een kind in de OB en een kind in een andere bouw, gelden iets ruimere tijden. De broertjes en zusjes in de MB-TB-BB moeten om 08.30 op school zijn maar mogen vanaf 08.10 naar binnen. De kleuters mogen tot 08.45 gebracht worden vanaf 08.15, een half uur inlooptijd dus.

Ook bij het ophalen hanteren we voor die ouders ruimere tijden. We moeten nog even kijken hoe het uitpakt. Omdat het maar om een beperkt aantal gezinnen gaat, zullen we ons best doen om op maat tegemoet te komen aan de logistieke mogelijkheden. Het streven blijft wel om de MB-TB-BB kinderen om 08.30 te laten starten, omdat we anders niet voldoen aan de verplichte schooluren.

Vakanties

 • Herfstvakantie – maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021
 • Kerstvakantie – vrijdag 24 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022
 • Voorjaarsvakantie – maandag 21 tot en met vrijdag 25 februari 2022
 • Paasvakantie – vrijdag 15 tot en met maandag 18 april 2022
 • Meivakantie – maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022
 • Hemelvaart – donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
 • Pinksteren – maandag 6 juni 2022
 • Zomervakantie – maandag 18 juli tot en met vrijdag 26 augustus 2022

Studiedagen

alle leerlingen vrij

 • Maandag 25 oktober 2021
 • Maandag 10 januari 2022
 • Vrijdag 18 februari 2022
 • Woensdag 30 maart 2022
 • Woensdag 22 juni 2022