Schooltijden & vakanties

Schooltijden

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

 • ochtend van 8.30  tot 12.00 uur
 • middag van 13.30  tot 15.15 uur

woensdag:

 • ochtend van 8.30 tot 12.30 uur

De voordeur gaat om 8.15 uur open.

Voor de ouders die kinderen op beide locaties hebben, dus een kind in de OB en een kind in een andere bouw, gelden iets ruimere tijden. De broertjes en zusjes in de MB-TB-BB moeten om 08.30 op school zijn maar mogen vanaf 08.10 naar binnen. De kleuters mogen tot 08.45 gebracht worden vanaf 08.15, een half uur inlooptijd dus.

Ook bij het ophalen hanteren we voor die ouders ruimere tijden. We moeten nog even kijken hoe het uitpakt. Omdat het maar om een beperkt aantal gezinnen gaat, zullen we ons best doen om op maat tegemoet te komen aan de logistieke mogelijkheden. Het streven blijft wel om de MB-TB-BB kinderen om 08.30 te laten starten, omdat we anders niet voldoen aan de verplichte schooluren.

Vakanties

 • Herfstvakantie – maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023
 • Kerstvakantie – maandag 25 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie – maandag 19 tot en met vrijdag 23 februari 2024
 • Paasvakantie – vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april 2024
 • Meivakantie – maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei 2024
 • Pinksteren – maandag 20 mei 2024
 • Zomervakantie – maandag 22 juli tot en met vrijdag 30 augustus 2024

Studiedagen

alle leerlingen vrij

 • Vrijdag 20 oktober 2023
 • Dinsdag 7 november 2023
 • Maandag 8 januari 2024
 • Maandag 26 februari 2024
 • Woensdag 19 juni 2024
 • Vrijdag 19 juli 2024