Bestuur

Onze school maakt, samen met 17 andere Amsterdamse openbare basisscholen in stadsdeel West, onderdeel uit van Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), stichting voor openbaar primair onderwijs. Met de oprichting van deze stichting in 2007 is het openbaar onderwijs volledig verzelfstandigd. De stichting heeft 1 bestuurder, Theo Hooghiemstra, en een Raad van Toezicht met 5 leden. De bestuurder wordt ondersteund door een bestuursbureau dat bestaat uit een aantal stafbureaumedewerkers.
De bestuurder wil graag aan alle belanghebbenden laten weten op welke wijze tegen onderwijs aangekeken wordt en ook wat de resultaten zijn. Daartoe wordt jaarlijks een jaarverslag gemaakt, dat via de website www.awbr.nl toegankelijk is. Aan de Centrale Stad wordt zowel de begroting als het financieel jaarverslag voorgelegd.

De overheid blijft wettelijk gezien altijd voor een deel verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. Daarom is het van belang dat zij goed zicht houdt op de wijze waarop aan het openbaar onderwijs wordt vormgegeven.

Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs
De Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
Telefoonnummer 020-5150440
e-mail: info@awbr.nl
website: www.awbr.nl

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFA4GBRSNh8