in school

Paarse Vrijdag

Vrijdag 9 december is het Paarse Vrijdag. Met ons bestuur AWBR hebben we afgesproken dat alle AWBR scholen daar aandacht aan besteden. Op deze dag vieren we dat iedereen zichzelf mag zijn en dat niemand buitengesloten of gepest mag worden om wie die is. Dit doen we door de school paars te versieren (een beetje… […]

Sinterklaas

Op vrijdag 3 december vieren we Sinterklaas op De Vlinderboom. De kleuters op de Joop vieren daar het feest mee met de kinderen. Om 12.30 kunnen de kinderen opgehaald worden. ’s Middags zijn de kinderen vrij. De Sint komt niet officieel aan op school maar begint zijn rondje in school. Dat betekent dat de ouders […]

Kinderboekenweek

Op 6 oktober start de KinderBoekenWeek. Het thema is “Worden wat je wil”. Onze KBW cie is al druk bezig activiteiten te organiseren. Er komt een illustrator langs bij de klassen, er worden ouders uitgenodigd om over hun beroep te praten, kinderen lezen kinderen voor. En we gaan ook weer, net als twee jaar geleden, […]

17 maart Montessoridag

Woensdag 17 maart is het Montessoridag, afsluiting van het Montessoriproject. Omdat de regels het niet toelaten om alle klassen rond te gaan hebben we het dit jaar iets anders aangepakt. Het thema is wetenschap/wetenschappers. In elke klas is er de afgelopen 2 en een halve week gewerkt aan het project. Bijvoorbeeld de ruimte, Leonardo da […]

Montessoriproject

Op 1 maart start ons jaarlijkse Montessoriproject met als thema dit keer: Wetenschappers. In de onderbouw wordt aandacht besteed aan de ruimte, in de MB aan Newton, Jacob van Maerlant en aan het doen van proefjes en onderzoek. De TB heeft Darwin, Eise Eisinga en Leonardo Da Vinci gekozen. En ook de BB buigt zich […]

Montessori info: het kleedje

Maria Montessori heeft niets bedacht zonder een diepgaande achterliggende gedachte. Wij vinden het leuk om u in iedere nieuwsbrief te informeren over een onderdeel van het montessorionderwijs. Het kleedje: in de onderbouw en soms ook in de middenbouw, werken kinderen op een kleedje op de grond. Het kleedje is er voor, om op een afgebakend […]

Sinterklaasfeest

We zijn druk bezig om te kijken hoe we Sint en Kerst corona-proof kunnen vieren dit jaar. Met inachtneming van de speciale GGD richtlijnen. Wat we nu al weten is dat Sint NIET op het plein wordt ontvangen. Daarbij kan de afstand van toekijkende ouders onderling niet gegarandeerd worden. Maar Sint komt natuurlijk wel langs […]

Aanvankelijk en technisch lezen volgens Montessori

Maria Montessori heeft niets bedacht zonder een diepgaande achterliggende gedachte. Wij vinden het leuk om jullie af en toe te informeren over een onderdeel van het montessorionderwijs. Aanvankelijk en technisch lezen volgens Montessori: In een montessorischool wordt het lezen anders aangeboden dan jullie wellicht gewend zijn vanuit je eigen schoolervaringen. Montessori gaat er van uit […]

30 september t/m 11 oktober

Van 30 september t/m 11 oktober is het Kinderboekenweek, het thema is En Toen. Geschiedenis en verhalen over vroeger. Natuurlijk extra veel aandacht voor boeken: er worden nieuwe boeken aangeschaft voor alle klassen, er wordt extra veel voorgelezen (de ene bouw leest voor aan de andere). Juf Hester verzorgt creatieve activiteiten die aansluiten op het […]