Nieuws

Aanvankelijk en technisch lezen volgens Montessori

Maria Montessori heeft niets bedacht zonder een diepgaande achterliggende gedachte. Wij vinden het leuk om jullie af en toe te informeren over een onderdeel van het montessorionderwijs.

Aanvankelijk en technisch lezen volgens Montessori: In een montessorischool wordt het lezen anders aangeboden dan jullie wellicht gewend zijn vanuit je eigen schoolervaringen. Montessori gaat er van uit dat de gevoelige periode voor het leren van letters in de peuterleeftijd ligt, als kinderen zo’n twee, drie jaar oud zijn. Vanaf vier jaar kan het kind dan echt met lezen beginnen. In een Montessorischool gaat het schrijven aan het lezen vooraf. Kinderen werken met allerlei Montessorimateriaal als indirecte voorbereiding op het schrijven. Enkele voorbeelden daarvan zijn het oefenen van de pengreep wat indirect geoefend wordt bij de cilinderblokken en de geometrische inlegfiguren, het “licht” maken van de hand met het ruw-glad materiaal en de stoffendoos, het “vast” maken van de hand met bijvoorbeeld het werken met het geometrische kastje. Directe voorbereiding op het schrijven zijn de schuurpapieren schrijfletters die kinderen die daar aan toe zijn aangeboden krijgen. Daarbij gebruikt het kind zijn tastzin, de gezichtszin en de gehoorzin.

Het leesproces begint bij ons al in de onderbouw. Veel ouders vinden het leuk hun kinderen te helpen en te stimuleren bij het lezen en schrijven. Op school leren de kinderen vanaf de onderbouw lezen met schrijfletters. Wij willen jullie vragen steeds de schrijfletters te gebruiken en die te benoemen zoals ze uitgesproken worden in de woorden (fonetisch). Dus:

b = bù en niet bee,
a = à en niet aa, (korte klinkers en lange klinkers)

De tweetekenklanken (zoals oe en eu) worden meteen als één letterteken geleerd, dus niet o en e, maar oe, en niet e en u, maar eu. Op een gegeven moment wordt omgeschakeld van schrijf- naar drukletters voor het lezen.