Nieuws

Wij doen mee aan de E-waste Race!

Onze BB gaat deelnemen aan de E-waste Race! Binnenkort krijgen wij een gastles over het belang van het beter inzamelen van E-waste (=elektronisch afval).
Vervolgens gaan wij 4 weken lang deelnemen aan de E-waste Race. Dit is een competitie waarbij 10 basisschoolteams de strijd aangaan om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen. Daarmee is een toffe prijs te winnen, namelijk een volledig verzorgd schoolreisje!
De E-waste Race vindt plaats van 19 september– 13 oktober.

Wat gaan we verzamelen?
Zo veel mogelijk afgedankte elektronische apparaten. Dit zijn alle apparaten met een stekker of een batterij. Let op, deze apparaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
● De apparaten moeten in de containers passen die op school worden geplaatst.
Apparaten mogen niet groter zijn dan 55cm bij 75cm (niet groter dan het tafelblad van een schoolbankje).
● Het elektronisch afval moet afkomstig zijn van huishoudens. Afval afkomstig van bedrijven is niet toegestaan!
● Het is niet toegestaan om losse accu’s of batterijen in te zamelen.

Enkele veiligheidsregels
Leerlingen mogen ‘langs de deuren’ om zo veel mogelijk e-waste te verzamelen. Onderstaande veiligheidsregels en brandveiligheidsregels worden tijdens de gastles uitvoerig doorgenomen met de leerlingen. Wij verzoeken u om hierop toe te zien.
● Leerlingen mogen alleen met uw toestemming op pad om in de straat/wijk apparaten op te halen.
● Leerlingen mogen nooit alleen op pad om ‘langs de deuren te gaan’. Dit moet in tweetallen en bij voorkeur in het bijzijn van een volwassene.
● Leerlingen mogen nooit bij vreemden het huis betreden.
● Zorg dat het verzamelde e-waste niet nat wordt.
● Ga voorzichtig met de apparaten om. Zorg dat deze geen harde klappen te verwerken krijgen. Laat kinderen er nooit mee gooien, het stuk maken of het open schroeven.
● Activeer nooit ingezamelde apparaten en steek nooit stekkers in het stopcontact.

Heeft u nog e-waste thuis liggen? Neem het mee naar school! Wij hopen zo veel mogelijk
e-waste te verzamelen. Dat is goed voor het milieu en wie weet winnen wij een schoolreis!