School

De 10e Meidoorn is een Montessorischool in Amsterdam-West. De school is in 1949 opgericht, samen met de voormalige kleuterschool De Meidoorn. Deze twee zijn in 1985 samengegaan.

De school heeft zeventien leslokalen en een voorschoollokaal. Daarnaast hebben we een speellokaal en een gymzaal. Achter de school ligt een afgesloten speelplein met speeltoestellen en een zandbak.

Wij zijn een gemengde school en maken deel uit van de stichting openbaar onderwijs Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR). De meeste van onze leerlingen  wonen in de buurt van de school. De school beschikt over 13 groepen van ongeveer 27 leerlingen per groep.