Nieuws

Staking 30 en 31 januari

De onderwijsvakbonden hebben een landelijke staking uitgeroepen op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. De reden is het uitblijven van structurele investeringen in het onderwijs. Het gaat daarbij om het dichten van de salariskloof met het voortgezet onderwijs, voldoende collega’s en minder werkdruk. Op dit moment zijn er in Amsterdam 346 fulltime banen in het primair onderwijs niet vervuld. Dat is twee x zo veel als landelijk. We maken ons ernstig zorgen en denken dat de regering niet doorheeft hoe groot de crisis is. Dit jaar hebben landelijk 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het lerarentekort raakt scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een kwetsbare groep leerlingen is op losse schroeven komen te staan door het oplopende lerarentekort. Ook middelbare scholen kampen met tekorten bij de exacte vakken, klassieke talen, Duits en Nederlands. Het voortgezet onderwijs krijgt steeds meer last van het tekort.

Op de Meidoorn lukt het aldoor nog NET om de problemen op te lossen, maar het is een wankele situatie.