Paarse Vrijdag

Paarse Vrijdag

Dit jaar besteden we geen speciale aandacht in de klassen aan Paarse Vrijdag. Vroeger deden we dat ook niet, en de laatste twee jaar wel. Maar, nooit te oud om te leren, we denken dat we door er zoveel speciale aandacht er op te vestigen niet het gewenste effect bereiken. We blijven, net zoals voorheen, het hele jaar door aandacht besteden aan het feit dat bij ons alle kinderen zich veilig moeten kunnen voelen, op wie je verliefd bent, of in welk lichaam je zit of welk geloof je ook aanhangt, het maakt niet uit. In de wet staan kerndoelen voor het onderwijs. Een van die kerndoelen gaat over burgerschap. En dat gaat over vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, afwijzen van onverdraagzaamheid en afwijzen van discriminatie. Expliciet vernoemd staat ook het respectvol omgaan met seksualiteit en diversiteit binnen de samenleving waaronder seksuele diversiteit.

We besteden er aandacht aan door er lessen over te geven in de bovenbouw, door erover te praten in andere bouwen n.a.v. de actualiteit of door voor te lezen.

Als je er nog vragen over hebt, aarzel dan niet om ons aan te spreken.