Visie De Meidoorn

Onze manier van werken is gebaseerd op de uitgangspunten en werkwijze van Maria Montessori. Wij willen dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers met een grote sociale verantwoordelijkheid.

Wij hebben het Montessorionderwijs aangepast aan deze tijd. Hiervoor maken wij gebruik van methoden die passen bij de zelfstandigheid die het Montessorionderwijs bij kinderen wil bevorderen. Hierbij ligt de nadruk op plannen, leren van je eigen fouten en zelf uitdaging zoeken.

Dit alles vertalen wij in onze missie: Help mij het zelf te doen