Blok 1 TSA

Blok 1 TSA

Blok 1 TSA

Met ingang van het schooljaar 2016 – 2017 zijn we op De Meidoorn gestart met Tussenschoolse activiteiten (TSA). TSA is een nieuwe vorm van overblijf in de middagpauze. Het eerste blok TSA van het schooljaar 2017/2018 is weer rond. Dit blok loopt van 4 september tot en met 22 december. Het wordt weer een blok vol prachtige activiteiten, zie de TSA website. De inschrijving is inmiddels verlopen.