Blok 1 TSA

Blok 1 TSA

Blok 1 TSA

Het eerste blok TSA van het schooljaar 2018/2019 is rond. Dit blok loopt van 3 september tot en met 7 december. Het wordt weer een blok vol prachtige activiteiten, zie de TSA website. De inschrijving voor blok 1 start op vrijdag 15 juni. De deadline voor de inschrijving voor blok 1 is woensdag 20 juni. Na die dag is inschrijven niet meer mogelijk en kan uw kind in blok 1 niet deelnemen aan de TSA en is er dus geen tussenschoolse opvang.