Ouderraad (OR)

Aan onze school is een ouderraad verbonden. De ouderraad organiseert alle extra activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, de Montessoridag en het Eindejaarsfeest op school. De ouderraad komt een aantal keren per schooljaar bij elkaar.

Belangrijke taken van de ouderraad zijn:

– het organiseren van de algemene ouderavond

– het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage voor de extra activiteit

– het bespreken van, meedenken over en organiseren van de festiviteiten op school- financieren van de schoolreizen en uitstapjes zoals Artis

– financieren van de festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Montessoridag, Fancy Fair, afscheidsavond, etc.

De leden van de ouderraad steken veel energie en tijd in de organisatie om de kinderen leuke onvergetelijke ervaringen te bieden. Van u als ouders vragen wij een vrijwillige bijdrage om deze extra activiteiten te bekostigen. Want zonder uw geld zijn al deze activiteiten niet mogelijk!

De hoogte van de vrijwillige bijdrage bedraagt voor de leerlingen van groep 1 tot en met 7 minimaal €55, per jaar inclusief schoolreisje

Voor de leerlingen van groep 8 is de bijdrage minimaal € 45,  per jaar exclusief 3-daags schoolreisje.

Voor leerlingen die instromen na 1 januari 2016 is de bijdrage minimaal €35,  inclusief schoolreisje

De ouderbijdrage kan contant voldaan worden bij Mia Schut (adm. medewerkster) en/of Jolanda Buitenhuis (adj.directeur) op school. Ook kunt u de bijdrage overschrijven met de acceptgirokaart of via internetbankieren. Wilt u de naam en groep van uw kind hierbij vermelden?

Het IBAN-nummer van de ouderraad is:

NL 18 INGB 0005914368
t.n.v. Ouderraad 10e Montessorischool De Meidoorn
p/a Chasséstraat 59
1057 JA Amsterdam

Aan het begin van het schooljaar zal de OR-begroting op de website geplaatst worden.

De Ouderraad is altijd op zoek naar ouders die kunnen helpen de verschillende activiteiten mogelijk te maken. Gedurende het schooljaar zal er regelmatig een beroep op u gedaan worden i.v.m. ‘werkzaamheden’ binnen (en buiten) de school.

Wilt u nieuws ontvangen van de ouderraad via de mail en/of  wilt u contact met de ouderraad:
Ons e-mail adres is: ouderraadmeidoorn@gmail.com