Oudercontact

Wij vinden het van groot belang dat de ouders een goed contact met de leerkrachten, de
bouwcoördinatoren en de directie hebben. Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de leerkracht
van hun kind voor een gesprek na schooltijd. Zij mogen, na afspraak, een kijkje in de klas komen nemen.
Samen zijn we partners in de zorg voor de kinderen.

We verwachten van ouders dat zij minimaal drie keer per jaar op uitnodiging op school komen om over
hun kind te praten. Dit gebeurt tijdens de tienminuten-gesprekken. Bij het 1e gesprek krijgen de
kinderen geen verslagboekje mee. Bij de twee andere tienminuten-gesprekken zal een schriftelijk verslag
de leidraad van het gesprek vormen. U ontvangt ongeveer een week vóór dit gesprek het verslag over de vorderingen van uw kind.

We geven enkele malen per jaar een digitale schoolkrant uit. Elke maand of zo nodig vaker, verschijnt er
een nieuwsbrief met daarin alle informatie die op dat moment voor ouders van belang is.

Ouders kunnen ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de school en het onderwijs verrichten, zoals hulp
bij feesten, sportdagen, excursies, tussenschoolse activiteiten (TSA), schooltuinbezoek of leeshulp.

Ondanks de informatie die wij verstrekken via de Nieuwsbrief, de schoolgids of de website, kan het
voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan alle teamleden. Vragen
over het onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt
doorspreken, kunt u voorleggen bij 5010. 5010 is de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefonisch op nummer 0800-5010 toets
4, op schooldagen tussen 10.00 – 15.00 uur, of via www.50tien.nl.