Leerlingenzorg

LeerlingenzorgPassend onderwijs

Elk kind heeft eigen onderwijsbehoeften. Aan ons de taak om in deze behoefte te voorzien. De vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen tonen wat de kinderen al kunnen en kennen, met welke onderdelen zij nog moeite hebben en hoe dat komt.

In ons onderwijs gaan we uit van de behoeften, kansen, mogelijkheden en positieve kwaliteiten van het kind. Daarbij kijken we niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook naar de ontwikkeling in sociaal-emotioneel opzicht.

Soms is het nodig voor een kind een individuele leerlijn op te stellen. Dit gebeurt altijd in overleg met de IB-er (=Intern Begeleider).

Als u meer informatie wenst, dan is het zorgplan in te zien op school.

In het kader van Passend Onderwijs verzorgt De Meidoorn voor elke zorgleerling onderwijszorgaanbod dat past bij de mogelijkheden en beperkingen van zowel de leerling als de school. Wanneer de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden, zoeken wij samen met de ouders naar ondersteuning die zo goed mogelijk, zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk te realiseren is.

Het doel van Passend Onderwijs is een zorgaanbod te realiseren dat aansluit bij de zorgbehoefte van de betreffende leerling met het oog op de best mogelijke opleidingskansen voor het kind, een verbeterde positie voor de ouders van zorgleerlingen, een regionaal loket voor de indicatiestelling en een onderwijsaanbod dat gericht is op passende onderwijs- en ontwikkelingsdoelen. Het beschikbare budget wordt flexibel en doelmatig ingezet, zodat zorgleerlingen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Meer informatie is te vinden op www.passendonderwijs.nl