BBO-actie OP=Op

In Nederland loopt het lerarentekort de spuigaten uit. Er zijn in heel Nederland veel te weinig leerkrachten, maar in Amsterdam is het tekort het grootst. Klassen worden bij ziekte van de leerkracht zoveel mogelijk verdeeld over de andere groepen. Als het echt niet anders kan, worden de leerlingen naar huis gestuurd. Dat wil niemand, maar het primair onderwijs weet ondertussen niet meer hoe het tekort aan leerkrachten opgevangen moet worden. In Amsterdam verwachten we in 2023 een tekort van bijna 500 leerkrachten. Als dat waarheid wordt, kunnen 15.000 Amsterdamse kinderen geen onderwijs meer krijgen omdat er simpelweg geen leerkracht te vinden is.

De gevolgen voor de samenleving zijn groot. Wij als schoolbestuurders zien langzaam maar zeker een doemscenario waarheid worden. Duizenden leerlingen die thuis zitten.
Ontwikkelingskansen voor kinderen dalen. Ouders komen in de knoop met hun werk. Jonge gezinnen trekken de stad uit en het kennisniveau in de stad zal dalen. Met de actie OP=OP willen we Amsterdam en het toekomstige college ervan doordringen dat het ernst is. Op dit moment is het vijf voor twaalf. In 2023, als er een tekort is van vijfhonderd leerkrachten, is het vijf over twaalf. Dan is het echt te laat want: OP=OP.

Lees hier meer achtergrondinformatie bij de BBO-actie OP=OP