Aanmelden

n het schooljaar 2015/2016 is de gemeente Amsterdam gestart  met het Stedelijk Toelatingsbeleid. Aanmelding voor de basisschool verloopt hierdoor voor alle Amsterdamse kinderen op dezelfde manier. Informatie over het Stedelijk Toelatingsbeleid leest u op deze website:

www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/stedelijk/

Als uw kind drie jaar is, ontvangt u informatie over de aanmelding en inschrijving voor de basisschool. U heeft daarna minimaal 6 maanden de tijd om u te oriënteren, scholen te bezoeken en u aan te melden. U meldt uw kind vervolgens aan op de school van eerste keuze. Deze school registreert de aanmelding in een centraal systeem. U moet hierbij ook aangeven wat de tweede, derde en volgende keuze is.

Voor informatie over onze school kunt u ook terecht op www.scholenopdekaart.nl en
www.amsterdam.nl/schoolwijzer

De plaatsing gebeurt automatisch op basis van de door u aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels. Minimaal 6 maanden voordat uw kind naar de basisschool gaat, krijgt u te horen op welke school een plaats voor uw kind is gereserveerd. Daarna kunt u uw kind inschrijven op deze school.

De school bepaalt vervolgens in welke groep uw kind geplaatst wordt. Broertjes en zusjes komen niet bij elkaar in de klas. Ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op om afspraken te maken over wendagen. Tijdens de wendagen mag u als ouder een half uur tot drie kwartier in de klas blijven

Voor kinderen met een handicap is nog geen aannamebeleid ontwikkeld.

Als u voor aanmelding van uw kind een kijkje wilt nemen in onze school kunt u zich aanmelden voor een kennismaking.

Woensdag 14 september 2016 ‘s ochtends
Woensdag 12 oktober 2016 ‘s avonds
Woensdag 16 november 2016 ‘s ochtends
Woensdag 18 januari 2017 ‘s avonds
Woensdag 15 februari 2017 ’s ochtends
Woensdag 15 maart 2017 ’s avonds
Woensdag 12 april 2017 ‘s ochtends
Woensdag 17 mei 2017 ‘s avonds
Woensdag 14 juni 2017 ’s ochtends
Woensdag 12 juli 2017 ‘s avonds

De kennismakingsochtend is ´s morgens van 10.00-11.00 uur of ´s avonds van 19.30-20.30 uur in de ouderkamer. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: directie@10emeidoorn.nl.